Szakmai konferenciák költségeinek elszámolása

Szakmai konferenciák költségeinek elszámolása

Amennyiben a szakmai továbbképzésen való részvételi díj nem tartalmazza a vendéglátás költségeit, akkor az ezen eseményt szervező kifizető által nyújtott juttatás reprezentációnak minősül.

Más a helyzet akkor, ha s részvételi díj az el-látás költségeit is magában foglalja, mert ebben az esetben a nyújtott szolgálta-tás vendéglátásra eső része adóköteles természetbeni juttatásnak minősül, és a rendezvényt szervező társaságnak olyan bizonylatot kell kiállítani a dolgozóját konferenciára delegáló munkáltatónak, amelyből az étkezés költsége, azaz a természetbeni juttatás után fizetendő adó alapja megállapítható.

 

Előfordulhat az az eset, hogy egy társaság olyan szakmai konferenciát rendez, amely után este megvendégeli a résztvevőket egy záró vacsora alkalmával. Eh-hez kapcsolódóan az étterem nem csupán a vacsora árát, hanem külön terem-bérleti díjat is kiszámláz a cég felé. Ebben az esetben a konferenciát szervező társaságnál nem csupán a vacsora, hanem a terembérleti díj is reprezentáció-nak minősül, hiszen az a vendéglátáshoz szorosan kapcsolódóan merült fel.